Więcej o projekcie - pipe fiction

 

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Tel. : 22 531 37 50,
hemadom@hemadom.waw.pl

więcej

Obsługa eksploatacyjna i techniczna

więcej

Obsługa księgowa

więcej

Finanse

Zarządzanie pieniędzmi wspólnoty, księgowość, rozliczenia, windykacje.

czytaj więcej

Eksploatacja

Bieżące utrzymanie obiektów w czystości, odśnieżanie, sprzątanie.

czytaj więcej

Administracja

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami wykonuje licencjonowany zarządca nieruchomości.

czytaj więcej

Remonty i konserwacja

Konserwacja infrastruktury, remonty budynków mieszkalnych i obiektów architektury.

czytaj więcej

Administracja i kompleksowa obsługa

Nasze obowiązki wykonujemy według ściśle określonego planu. W momencie podpisania umowy ustalamy nasz zakres prac, oczywiście gdy zaistnieje taka potrzeba rozszerzamy zakres naszych działań.

Trzonem naszej działalności jest:

 • Nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości.
 • Nadzór nad bieżącą konserwacją instalacji i urządzeń w nieruchomości, usuwanie awarii oraz ich skutków.
 • Nadzór nad prowadzeniem, zgodnie z Prawem budowlanym, kontroli technicznych oraz przeglądów instalacji i urządzeń będących na wyposażeniu nieruchomości.
 • Zlecanie wykonania remontów zgodnie z uzgodnionym i uchwalonym planem.
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej obiektu zgodnie z Prawem budowlanym.
 • Przygotowanie dla Zarządu Wspólnoty informacji o stanie technicznym, przebiegu eksploatacji oraz sytuacji finansowej nieruchomości.
 • Przygotowanie dla Wspólnoty umów dotyczących dostawy mediów do części wspólnej nieruchomości i do odbiorców indywidualnych -mieszkań i lokali użytkowych.
 • Kontrola i analiza kosztów wynikających z umów (np. odbioru mediów) oraz kosztów zarządzania nieruchomością i ich rozliczanie.
 • Ubezpieczenie budynków i obiektów oraz uiszczanie innych opłat publiczno-prawnych.
 • Prowadzenie obsługi finansowej Wspólnoty (windykacja należności, rozliczanie kosztów, prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów zarządzania nieruchomością).
 • Przygotowanie rocznych zebrań Wspólnoty.

image 1

Zaoszczędzimy twój czas i pieniądze

Na zarządzanie obiektem składa się bardzo wiele czynności,
poza tym w pojedynkę nie osiągniecie Państwo takich stawek jak my możemy wynegocjować z podwykonawcami.

czytaj więcej
image 2

Sprawdź, gdzie i jak działamy?

Zapraszamy do naszego biura na ul. Nowolipki 21.
Opowiemy o naszej firmie, przedstawimy zakres naszej działalności.

czytaj więcej

Wiadomości i komunikaty

Dla Państwa wygody uruchomiliśmy całodobowy telefon interwencyjny – 509 225 176

Zapraszamy do odwiedzania naszego biura przy ul. Nowolipki 21 od Poniedziałku do Czwartku.

Pozostańmy w kontakcie

22 531 37 50 | 22 531 37 52 | 22 531 37 53

512 261 571 | 512 352 906

509 225 176 - w przypadku awarii