Więcej o projekcie - Pipe Fiction
Image 1

Zarządzanie i administrowanie

  • ♦ Prowadzenie spisu lokali wchodzących w skład nieruchomości. Aktualizacja danych właścicieli i prowadzenie akt.
  • ♦ Obsługa właścicieli.
  • ♦ Współpraca z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej.
  • ♦ Tworzenie budżetu i planów finansowych prezentowanych na zebraniach właścicieli, w tym pomoc w uzyskaniu kredytów na sfinansowanie planowanych remontów.
  • ♦ Podejmowanie decyzji w zakresie zwykłego zarządu.
  • ♦ Reprezentowanie Wspólnoty przed organami instytucji państwowych i samorządowych na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
  • ♦ Organizowanie zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej.
  • ♦ Kontrola nad utrzymaniem porządku i czystości w budynku.
  • ♦ Odbieranie i przechowywanie dokumentacji Wspólnoty Mieszkaniowej

Image 2

Księgowość

  • ♦ Prowadzenie ewidencji księgowej i pozaksięgowej.
  • ♦ Przygotowywanie faktur, not księgowych, rachunków, sporządzanie przelewów.
  • ♦ Bieżące rozliczanie przez rachunek bankowy.
  • ♦ Sporządzanie okresowych i rocznych rozliczeń i sprawozdań Wspólnoty Mieszkaniowej.
  • Dostęp online do kartoteki lokalu.
  • ♦ Obsługa właścicieli.
  • ♦ Naliczanie i odprowadzanie podatków, ubezpieczeń oraz innych opłat publiczno – prawnych dotyczących funkcjonowania nieruchomości.

Image 3

Obsługa techniczna

 • ♦ Prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz bieżącej dokumentacji technicznej nieruchomości.
 • ♦ Zabezpieczanie awarii w części wspólnej nieruchomości.
 • ♦ Organizowanie i nadzorowanie remontów oraz modernizacji nieruchomości wspólnej.
 • ♦ Zapewnienie prawidłowego użytkowania budynku oraz instalacji.
 • ♦ Monitoring i kontrola stanu technicznego budynku, zapewnienie bieżących napraw i konserwacji.
 • ♦ Sprawowanie nadzoru nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwację i naprawy bieżące.
 • ♦ Zlecenie i nadzór nad wykonywaniem obligatoryjnych przeglądów okresowych.
Zapewniamy całodobowy dyżur pogotowia technicznego na wypadek awarii.

 

Pozostańmy w kontakcie

22 531 37 50 | 22 531 37 52 | 22 531 37 53

512 261 571 | 512 352 906

509 225 176 - w przypadku awarii